Accions

Millores i novetats del Moodle 3.4

De Moodle Wiki

Vídeo resum dels principals canvis.


M34-barra3.png Recull de les novetats de la versió 3.4.

Moodle34.png

La interfície

Amb aquesta actualització, el disseny del nostre Campus Virtual canvia significativament, aconseguint un aspecte totalment renovat, més net, actual i accessible que facilita la navegació i s'adapta millor al dispositiu de cada usuari.

M34-interface.png

1.-Menú d'administració: s’ubiquen les opcions de configuració i d'edició, tant de l’assignatura com de les activitats a la icona d’administració en forma “d'engranatge” que trobarem sempre a la dreta de la pantalla. Aquesta icona desplega les opcions que abans estaven a l'esquerra, al bloc d'administració. Igual que aquest, és contextual, és a dir, mostra unes opcions o unes altres en funció de la pàgina on estem ubicats.

2.-La caixa de navegació (navigation drawer): veurem la "caixa de navegació" al costat esquerra de la pantalla, on hi trobarem els enllaços a elements importants dins del curs, com ara les qualificacions, els participants o el calendari. Aquesta caixa de navegació pot mostrar-se o ocultar-se prement la icona sempre visible, situada a la part superior esquerra de la pantalla.

3.-Activar edició: l'edició s'activa ara des de la icona d’administració que és on també trobarem les altres opcions de l'aula com ara l'edició dels paràmetres o la importació de materials entre aules.

4.-L'enllaç "Més" ens porta a l'àrea d'administració de l'aula on hi trobarem entre d'altres eines "els informes" o el "banc de preguntes".

Gestió d'usuaris

Les opcions de veure el llistat d'usuaris inscrits, d'afegir usuaris o la gestió de grups és troben ara integrades dins el llistat de "Participants" del curs.

M34-participants.png

L'ús de blocs

Hem de tenir en compte que l'aplicació per a mòbils no mostra cap bloc, per això la tendència de les noves versions del moodle és reduir-ne l'ús al màxim possible. Malgrat això si necessitem afegir-ne algun podem fer-ho, amb l’edició activada, a través de l'enllaç "afegir bloc" situat al final de la caixa de navegació.

M34-blocs.png

Canvi de rol

L’accés ràpid a l'opció de "canvi de rol" el trobem ara al menú d'usuari.

M34-canvi rol.png

Navegació entre activitats

També és més fàcil moure'ns entre activitats. Tenim opció d'avançar a la següent o anar a l'anterior o fer un salt cap a alguna altra activitat o recurs fent servir el desplegable.

M34-navegacio activitats.png

Edició ràpida del títol del tema

Ara podem canviar el títol d'un tema o una secció fent un simple clic. Recordem-nos a prémer la tecla ENTER un cop introduït el text a guardar els canvis.

M34-titol-tema.png

Millores en altres eines

Calendari

Al calendari ara podem crear esdeveniments fent un clic a la data desitjada, només ens cal introduir els detalls i desar el canvis. Si ens equivoquem de dia, podem arrossegar l'esdeveniment fins a la data correcta.

M34-calendari.png

Tasca

A la tasca, hi trobem ara una nova interfície de revisió de les trameses que ens permetrà qualificar de manera més eficient. Si la tramesa és un fitxer, podem fer servir el sistema d'anotacions que l'estudiant veurà automàticament un cop desem la retroacció de l'activitat.

M34-tasca-feedback.png

Tenim l’opció de descarregar de manera selectiva algunes de les tasques trameses per part dels estudiants.

M34-tasca-descarrega.png

També s'ha afegit l'opció de poder posar excepcions a les dates de lliurament a grups o a estudiants concrets. Això pot ser útil, per exemple, en activitats de pràctiques o laboratoris on els diferents grups tenen dates de lliurament diferents.

M34-tasca-exepcions.png

Fòrums

  • Els fòrums permeten ara blocar els debats a partir d'un determinat temps d'inactivitat. De manera que a partir d'aquest bloqueig no s'hi pugui fer cap aportació nova.

M34-forum-bloqueig.png

  • També podem fixar debats a l'inici del fòrum, opció que pot ser útil per a aquells debats més importants que sempre vulguem trobar en primer lloc.

M34-debat-ping.png

Paperera de reciclatge

Una altra gran utilitat sol·licitada des de fa molt temps per part dels usuaris del Moodle, és la paperera de reciclatge, que permet recuperar una activitat o un recurs eliminat accidentalment, incloses les dades generades per part dels estudiants si es tracta d'una activitat.

M34-paperera.png

Drag&Drop de fitxers multimèdia

Ara podem pitjar i arrossegar fitxers multimèdia a l'àrea del curs. Trobarem també un reproductor multimèdia millorat i que es visualitza des de qualsevol dispositiu.Aplicació mòbil

L'aplicació mòbil oficial del Moodle incorpora cada vegada més funcionalitats. Podeu descarrgar-la seguint els enllaços a la pàgina principal del Moodle o seguint l'enllaç que trobareu a la pàgina del vostre perfil d'usuari.

M34-app-mobil.png

Altres

  • La tasca: les rúbriques admeten puntuacions negatives als criteris. Pot ser útil per a penalitzar faltes d'ortografia o el retard en la entrega de la tramesa.
  • Lliçó: opció de duplicar pàgines.
  • Qüestionari: opció d'eliminar diverses preguntes a la vegada.
  • Temes i importació: El nombre de setmanes/temes ja no es pot definer als paràmetres. Ara es gestiona des de la página del curs. Quan s’importa d’un curs a un altre i el curs destí té menys temes que l’origen, s’afegeixen automàticament els que calen.


*Definició i edició en massa de criteris de compleció d'activitat. Amb una sola acció es poden definir a la vegada els criteris de compleció de diverses activitats.


*Tasca: restricció dels tipus de fitxer acceptats a la tramesa


*Millors gràfics


*Missatges i notificacions