Accions

PMF: Com afegir una clau d'inscripció?

De Moodle Wiki

Què és?

Aquest paràmetre determina quan un usuari pot inscriure's ell mateix al curs (i també auto-cancel·lar si té el permís apropiat).
La clau d'inscripció habilita per accedir al curs que està restringit sols als qui coneixen la clau.
Si el camp es deixa en blanc, qualsevol usuari podrà inscriure's al curs.
Si especifiqueu una clau d'inscripció, qualsevol usuari que intenti inscriure's al curs, haurà de donar la clau.

Avís: L'usuari sols haurà de posar la clau d'inscripció UNA sola vegada quan s'inscrigui al curs.
Plantilla:PMF


Vídeos explicatius

Com afegir una clau d'inscripció?

Error loading file:"ClauInscripcio.mp4"

Accés d'un alumne amb clau d'inscripció

Error loading file:"ClauInscripcioAlum.mp4"