Accions

Per què els meus estudiants no reben per correu electrònic un post del fòrum d'avisos i notícies?

De Moodle Wiki

El fòrum d'avisos i notícies és de subscripció obligatòria, de tal manera que tots els teus estudiants estaran subscrits i se'ls lliuraran correus electrònics amb els posts que els docents féssim a aquest fòrum.

Això no obstant, si feu "no visible" aquest fòrum pels estudiants, aquesta acció, automàticament des-subscriurà els estudiants del fòrum. Per tant, No es lliuraran correus electrònics als estudiants dels posts que es facin a aquest fòrum, mentre el mantinguem 'no visible' per a estudiants.

Si tornem a 'fer visible' el fòrum als estudiants, automàticament subscriurà de nou a tots els estudiants al fòrum.

Per altra banda, és adient aclarir que, si des d'un curs que està "no disponible" per a estudiants, lliurem un missatge al fòrum d'avisos i notícies, si el fòrum sí que està 'visible', sí que es lliura correu-e als estudiants. És a dir, podem fer lliuraments massius de correu-e a tots els estudiants d'un espai de Moodle a través del fòrum d'avisos i notícies, encara que el curs encara estigui no disponible.

Més informació sobre els fòrums.