Accions

Preguntes més freqüents

De Moodle Wiki

Contingut

Accés al Moodle

Quin és el meu nom d'usuari i contrasenya?

Pantalla d'accés a visitant i tinc una clau i una contrasenya

Com puc accedir si em diu que tinc deshabilitades les galetes?

Com canvio o recupero la contrasenya?

Quin són els requisits mínims pel que fa al Navegador?

Com accedeixo amb l'aplicació mòbil?


Navegació

Puc canviar l'ordre en què es visualitzen els cursos a la pàgina d'entrada?

On estan els "Fitxers del curs"?

Quan afegim un fitxer que ja està a Moodle, quina és la diferència entre fer una còpia del fitxer i crear un àlies?


Seguiment i comunicació dels estudiants

Seguiment de la compleció

Com puc activar o desactivar el seguiment de compleció?'

Com puc configurar el criteris de compleció d'una activitat?

Com puc fer informes de seguiment de la compleció d'un curs?


Restringir l'itinerari de l'estudiant a l'espai

Com restringir l'accés a una activitat fins que no s'hagi superat una altra activitat?

Com restringir l'accés a una activitat al fet que s'hagi realitzat una altra?

Com es configura una activitat perquè s'obri en acomplir-se una condició?

Com visualitza un estudiant una activitat que té una condició?


Comunicació

Quina és la diferència entre fòrum de notícies i missatgeria?

Com puc rebre còpia dels missatges dels fòrums a la bústia de correu electrònic?

Per què els meus estudiants no reben per correu electrònic un post del fòrum d'avisos i notícies?

Quina és la diferència entre fòrum de notícies i missatgeria?

Com puc rebre còpia dels missatges de Moodle a la bústia de correu electrònic?

Com a professors, quins avisos rebem a la bústia de correu electrònic?

Com a estudiants, quins avisos rebem a la bústia de correu?Avaluació i qualificació

Afegir segona convocatòria

Com afegeixo una segona convocatòria?

Com afegeixo una segona convocatòria només dels exàmens i "guardant" la nota d'activitats pràctiques?


Canviar paràmetres de qualificacions

Com canviar els paràmetres o opcions de les qualificacions?


Afegir activitat obligatòria

Com afegir una activitat requisit o obligatòria per a que el total del curs depengui d'ella?


Exportar qualificacions

Com exportar les qualificacions a un full de càlcul?


Problemes al modificar una nota

Com modificar una nota si el sistema no em deixa?


Problemes amb qualificacions parcials

Què fer si no visualitzo les qualificacions parcials (categories)?


Problemes amb el càlcul de la nota

Què fer si la nota final no es calcula automàticament o hi ha certa incongruència a la nota final de l'assignatura?


Veure qualificacions com un alumne

Com puc veure la graella de qualificacions tal i com la veu un alumne?


Càlcul de la nota

Com puc calcular resultats i sub-resultats utilitzant altres agregacions de les existents?

Com puc introduir un càlcul diferent als tipus d'agregacions disponibles?


Valorar participació i assistència

Com puc valorar la participació o l'assistencia?


Marcar nota mínima per fer mitja

Com puc marcar una nota mínima per fer mitja amb la resta d'activitats?


Activitat per pujar nota

Com puc crear una activitat per pujar nota?


Crear condicionals a les qualificacions

Com puc crear condicionals a la graella de qualificacions?


Paràmetres del curs

Com deixar l'espai disponible per als estudiants?

Com organitzar per temes o per setmanes?

Com modificar el nombre de temes / setmanes?

Com afegir una clau d'inscripció?

Com donar accés a visitants externs a la URV?

Com ocultar les qualificacions als estudiants?

Com modificar el Mode de Grup?

Com imposar un idioma?


Grups i Agrupaments

Quines possibilitats hi ha per a crear grups a moodle?

Com crear un agrupament i grups buits manualment?

Com crear un agrupament i grups buits automàticament?

Utilitzar Tria Grup per a que els estudiants s'agrupin?

Com crear un agrupament i grups amb estudiants assignats aleatòriament?

Com crear un agrupament i grups amb estudiants assignats manualment?

Com assignar un agrupament (grup) a una activitat?

Com puc configurar la tasca perquè els estudiants trametin en grup?


Portafolis URV

Com afegir un fitxer a una vista Mahara?

Com afegir un text de reflexió a una vista Mahara?

Com crear una activitat d'entrega del portafolis?

Com veure el portafolis entregat per un estudiant?

Com crear una col·lecció de vistes i controlar l'accés?

Com crear una nova vista?

Com entregar una vista Mahara a Moodle?

Com pujar un fitxer al portafolis?


Recursos multimèdia

Com insertar imatges?

Com publicar àudio i vídeo?