Accions

Qüestionaris

De Moodle Wiki

Què és?

L'activitat "qüestionari" permet al docent crear qüestionaris amb preguntes de diversos tipus: d'opcions múltiples, d'aparellament, de resposta breu, numèriques, curtes, fals/vertader, etc.

Els qüestionaris es poden fer servir per:

 • Avaluar els coneixements previs dels estudiants vers alguna temàtica.
 • Oferir un recurs d’autoavaluació a l’estudiant.
 • Fer una a pràctica de l’examen abans de fer l’oficial.
 • Fer una activitat avaluativa d’una tasca de lectura comprensiva.
 • Fer l’examen de l’assignatura.
 • Entre d’altres.

Aquesta activitat ens ofereix moltes possibilitats de configuració, com per exemple:

 • Oferir un nombre limitat o il·limitat d’intents.
 • Oferir una retroacció immediata o diferida dels resultats.
 • Limitar un temps de realització de l’activitat.
 • La puntuació que tindrà cada pregunta del qüestionari.
 • Oferir proves diferents per cada intent al qüestionari barrejant les preguntes.
 • Crear proves aleatòries a partir d’una categoria al Banc de preguntes.
 • Entre d’altres.

Com crear un qüestionari

Per començar, hem de saber que el qüestionari està format per dos elements: el qüestionari com a activitat i les preguntes com a contingut de l’activitat.
Els passos que has de seguir per crear una activitat “qüestionari” són:

 • Afegir les preguntes al banc de preguntes. El Banc de preguntes és on s'emmagatzemen totes les preguntes a les quals podràs accedir des de qualsevol qüestionari de l'aula virtual i reaprofitar-les si és necessari en altres assignatures.
 • Afegir l’activitat “qüestionari” a l’aula virtual.
 • Omplir el qüestionari amb les preguntes creades al Banc de preguntes.

Al següent vídeo et mostrem com fer-ho:

Moodle34 petit.png


Com es crea un banc de preguntes i categories?


Com es crea i s'afegeixen preguntes a un qüestionari?


Podem trobar més informació sobre el tipus de pregunta a la documentació oficial de Moodle.

Carregar preguntes a partir d'un fitxer de text

Hi ha la possibilitat d'importar preguntes "en massa" a partir d'un fitxer de text. El Moodle accepta diversos formats. Expliquem com fer una importació massiva de preguntes de múltiple opció en format GIFT. Tinguem en compte que un cop importades les preguntes podeu editar-les individualment si voleu fer algun canvi o si detecteu algun error.
És important no modificar el format del fitxer. Respectar els símbols, les línies i l'ordre dels elements.

 • Per afegir més preguntes copiem el bloc d'una pregunta i l'enganxem a continuació
 • Si volem afegir una resposta més a una pregunta, copiem una fila de resposta i l'afegim a continuació de les altres

Us deixem tres plantilles per a carregar preguntes d'opció múltiple.

En aquest vídeo us mostrem com fer la importació en massa:


Com afegir preguntes aleatòries?


Com veure els resultats dels alumnes al qüestionari


Excepcions

Com establir límits de temps diferents per a estudiants concrets o grups d'estudiantsFer una excepció si es perd la connexió mentre s'està fent el qüestionari i NO ha expirat el tempsFer una excepció si es perd la connexió mentre s'està fent el qüestionari i HA expirat el tempsCom rectificar un error un cop ja fet el qüestionari?

Un cop rectificada l'errada les puntuacions no s'actualitzaran automàticament. sinó que cal recalcular de forma manual tal i com indica el vídeo del següent apartat.

Com recalcular les puntuacions del qüestionari?


Qüestionari tipus test, amb preguntes d'opció múltiple, penalitzant les respostes incorrectes

Per tal d'obtenir el funcionament "clàssic" d'un examen tipus test, és a dir, preguntes d'n opcions, 1 de correcta amb 1 punt de pes i les altres incorrectes amb una penalització del -0,33%, s'han de definir dues coses, una al qüestionari i l'altre a les preguntes (a totes).

1.- La primera, és el comportament de la pregunta dins el qüestionari. Hem d'escollir l'opció "retroacció diferida". Per a fer-ho "editem els paràmetres" del qüestionari, i triaem (si no està triada) l'opció:

Escollir l'opció "retroacció diferida


2.- La segona, cada vegada que configurem una pregunta d'opció múltiple, s'ha d'indicar la qualificació que li donarem a cadascuna de les opcions, incloses les incorrectes. Veure la imatge:

Indicar la qualificació que li donarem a cadascuna de les opcions, incloses les incorrectes


COMPTE que a la pantalla d'edició de la pregunta hi ha el camp:

Test3.png

Aquesta penalització no té a veure amb el que busquem. Aquesta penalització és la que s'aplica quan s'utilitza el qüestionari en mode adaptatiu o similar, que resumint és un mode que permet fer intents sobre una mateixa pregunta fins trobar la resposta correcta, i la penalització només afecta a la puntuació total "positiva de la pregunta" en cap cas resta del resultat global del qüestionari.

Un exemple: Si una pregunta val tres punts (i el qüestionari està en mode adaptatiu i penalitzem cada intent incorrecte amb un 33%), l'estudiant obtindria 3 punts si la respon en el primer intent, 2 punts en el segon i un 1 punt en el tercer.

Exàmens al Moodle

Per fer servir els qüestionaris com a exàmens pots consultar més informació a la pàgina sobre "Exàmens al Moodle".

Com activar l'acceptació de la política de plagi per part dels estudiants?

Com a docent tens l'opció d'activar als qüestionaris l'acceptació de la política de plagi per part dels estudiants abans de realitzar la prova. Per activar-ho has de dirigir-te als paràmetres generals del qüestionari, allí a "restriccions extres durant els intents" trobaràs l'opció d'escollir "s'ha d'acceptar per a poder respondre l'intent".

Acceptació de la politica de plagi qüestionaris.png
Un cop seleccionada l'opció els estudiants abans d'iniciar l'intent del qüestionari és trobaran el següent missatge que hauran de llegir i acceptar.
Acceptar declaració.png

Qüestions relacionades amb les preguntes

Separadors de decimals, una coma o un punt?

El fet que una resposta numèrica amb decimals es consideri correcte amb un punt o una coma té a veure amb l'idioma que l'usuari té carregat a l'hora de respondre el qüestionari.

Si l'idioma és el català, castellà, el separador de decimals haurà de ser una coma. Si l'idioma és l'anglès haurà de ser un punt (la coma actua com a separador de milers). Relació de països que usen coma o punt com a separador de decimals

Per tal d'evitar problemes en aquest sentit, la solució és forçar l'idioma de l'aula virtual, de manera que podrem donar indicacions clares als estudiants. Si forcem l'idioma al català podrem dir-lo que han de fer servir sempre la coma. El punt si el forcem a l'anglès.

Podem forçar l'idioma als paràmetres de l'aula virtual:

Language-force.pngDRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines