Accions

Qüestionaris

De Moodle Wiki

Què és?

L'activitat de qüestionari permet que el professorat crei qüestionaris que comprenguin preguntes de diversos tipus.
Els diferents tipus de preguntes poden ser d'opcions múltiples, d'aparellament, de resposta breu, numèriques, curtes, fals/vertader etc.

 • Aquestes preguntes es mantenen organitzades per categories i poden ser reutilitzades en la mateixa o en altres assignatures.
 • Els qüestionaris poden permetre múltiples intents.
 • Cada intent és registrat i qualificat.
 • Cada resposta es guardada automàticament
 • Aquest mòdul té la capacitat de qualificació automàtica.
 • Es pot definir un límit de temps

El professorat pot permetre que contestin el qüestionari diverses vegades, amb les preguntes barrejades o seleccionades aleatòriament del banc de preguntes.
Cada intent és qualificat de forma automàtica, amb l'excepció de les preguntes de resposta oberta, i la qualificació es registra en el butlletí de qualificacions.
El professorat pot triar si les pistes, la retroacció i les respostes correctes es mostren a l'estudiant i quan.

Els qüestionaris es poden usar:

 • Com a exàmens del curs
 • Com a miniproves per a les tasques de lectura o al final d'un tema
 • Com a pràctica de l'examen amb preguntes d'exàmens anteriors
 • Per oferir una retroacció immediata sobre el rendiment
 • Per a l'autoavaluació


Com crear un qüestionari

Moodle34 petit.pngCom veure els resultats dels alumnes al qüestionari


Com es crea un banc de preguntes i categories?


Com es crea i s'afegeixen preguntes a un qüestionari?


Podem trobar més informació sobre el tipus de pregunta a la documentació oficial de Moodle.

Com afegir preguntes aleatòries?


Com afegir exepcions per diferents grups?Com rectificar un error un cop ja fet el qüestionari?

Un cop rectificada l'errada les puntuacions no s'actualitzaran automàticament. sinó que cal recalcular de forma manual tal i com indica el vídeo del següent apartat.

Com recalcular les puntuacions del qüestionari?


Qüestionari tipus test, amb preguntes d'opció múltiple, penalitzant les respostes incorrectes

Per tal d'obtenir el funcionament "clàssic" d'un examen tipus test, és a dir, preguntes d'n opcions, 1 de correcta amb 1 punt de pes i les altres incorrectes amb una penalització del -0,33%, s'han de definir dues coses, una al qüestionari i l'altre a les preguntes (a totes).

1.- La primera, és el comportament de la pregunta dins el qüestionari. Hem d'escollir l'opció "retroacció diferida". Per a fer-ho "editem els paràmetres" del qüestionari, i triaem (si no està triada) l'opció:

Escollir l'opció "retroacció diferida


2.- La segona, cada vegada que configurem una pregunta d'opció múltiple, s'ha d'indicar la qualificació que li donarem a cadascuna de les opcions, incloses les incorrectes. Veure la imatge:

Indicar la qualificació que li donarem a cadascuna de les opcions, incloses les incorrectes


COMPTE que a la pantalla d'edició de la pregunta hi ha el camp:

Test3.png

Aquesta penalització no té a veure amb el que busquem. Aquesta penalització és la que s'aplica quan s'utilitza el qüestionari en mode adaptatiu o similar, que resumint és un mode que permet fer intents sobre una mateixa pregunta fins trobar la resposta correcta, i la penalització només afecta a la puntuació total "positiva de la pregunta" en cap cas resta del resultat global del qüestionari.

Un exemple: Si una pregunta val tres punts (i el qüestionari està en mode adaptatiu i penalitzem cada intent incorrecte amb un 33%), l'estudiant obtindria 3 punts si la respon en el primer intent, 2 punts en el segon i un 1 punt en el tercer.


Exàmens al Moodle

Fes clic per a obrir la pàgina sobre "Exàmens al Moodle"


DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines