Accions

Què fer si la nota final no es calcula automàticament o hi ha certa incongruència a la nota final de l'assignatura?

De Moodle Wiki

  • S'haurà de comprovar que a totes les categories dintre de categories i elements de la graella de qualificacions estigui desmarcada l'opció Agrega incloent subcategories
  • També, s'haurà de comprovar que el total del curs (capsa taronja) tingui desmarcada l'opció Agrega només les qualificacions no buides.

Error loading file:"DesmarcarAgregaQualif.mp4"