Accions

Qualificació final estudiants

De Moodle Wiki

Cada espai del moodle té la seva graella de qualificacions a la qual s'accedeix a través del bloc de configuració i on ens apareix el llistat d'estudiants de l'assignatura amb les qualificacions de cadascuna de les activitats existents al curs; com a professors podem veure les qualificacions de tots els estudiants però, aquests, tan sols podran veure les qualificacions pròpies.


Podem organitzar les activitats per categories i distribuir-ne el pes en la nota final de la manera que més ens convingui.

En aquest videotutorial veurem els passos a seguir per a dur a terme una configuració bàsica del llibre de qualificacions prenent com a referència l'esquema següent:

           Esquema.PNG


DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines