Accions

Qualificacions

De Moodle Wiki

El llibre de qualificacions ens permet tenir una visió general de les activitats avaluables i les qualificacions obtingudes pels estudiants. També és l’espai on hem de definir els pesos que han de tenir cadascuna de les activitats avaluables a la qualificació final de l’assignatura per tal que el sistema de càlcul automàtic del Campus Virtual funcioni correctament.

Per a configurar la graella de qualificacions hem de seguir els passos següents:

 • 1. Crear les activitats avaluables amb activitats moodle i omplir la fitxa de pla de treball.
 • 2. Crear l'esquema d'avaluació a l'espai de qualificacions.
 • 3. Organitzar la graella de qualificacions (associar les activitats a categories).
 • 4. Escollir el sistema d'obtenció de les qualificacions finals i introduir ponderacions si és necessari.


Configuració bàsica del llibre de qualificacions

En aquest videotutorial veurem els passos a seguir per a dur a terme una configuració bàsica del llibre de qualificacions prenent com a referència l'esquema següent:

      Esquema.PNG
Com faig visible el llibre de qualificacions als estudiants?

A partir del curs 2019/20, per defecte, l’enllaç a les “qualificacions” no es mostrarà als estudiants fins que el docent ho decideixi amb l'objectiu de què el docent pugui fer els ajustos necessaris del llibre de qualificacions abans que l'estudiant les visualitzi. D'aquesta manera, podrem evitar, també, els missatges recurrents dels estudiants sobre les seves qualificacions quan els pesos encara no estan ben definits. Un cop es tinguin definides les categories i els elements de qualificació, el docent podrà fer visible les qualificacions als estudiants seguint les indicacions del videotutorial següent:L'informe del qualificador

La visualització de l'informe del qualificador es pot filtrar de diverses maneres. Una d'aquestes és fer-ho a partir del nom i/o cognom de l'usuari per veure en detall totes les seves qualificacions a la taula inferior.


     Filtres-qualificador.PNG


Una altra manera de filtrar les dades de l'informe del qualificador és amagant i/o fer aparèixer els diversos elements i categories avaluables de la taula de dades i ordenar les qualificacions ascendent o descendent. Al següent vídeo us mostrem com fer-ho:Opcions d'edició de qualificacions des de l'informe del qualificador

El botó "activa edició" funciona de forma separada al del curs principal, per això l'edició pot ser al llibre de qualificacions, això es així, perquè l'edició de les qualificacions i l'edició de la pàgina de l'assignatura tenen unes capacitats diferenciades.

Activa-edicio.png


Alterar o rectificar les qualificacions

Amb l'edició activada de l'informe del qualificador, podem alterar o rectificar les qualificacions dels estudiants.Des d'aquesta vista només podem editar la qualificació numèrica, ja que si volem rectificar el "feedback" ho hem de fer des del qualificador de la tasca en qüestió o utilitzant la vista única.

Aquest paràmetre ens pot ser útil en dos supòsits:

 • a) Es possible que ens calgui rectificar una nota per tal d'arrodonir-la, per exemple si l'estudiant ha tret un 5,9, per tal de que de nota final li quedi un 6 podem rectificar la nota des de l'informe del qualificador amb l'edició activada.
 • b) També pot ser útil modificar la nota d'una activitat, si es tracta d'una recuperació on la qualificació de l'activitat no pot superar l'aprovat tot i que podria tenir una qualificació superior.


Rectifica-notes.PNG


Tal com es mostra a la imatge, aquelles qualificacions que han estat modificades apareixen en color groc, d'aquesta manera, si compartim assignatura amb altres docents també podran veure que aquesta qualificació ha estat modificada.

Amb l'edició de les qualificacions activada també podem bloquejar les qualificacions dels estudiants fent clic sobre la icona Senseblocar.PNG, aquesta opció pot ser útil, per exemple, en el cas que hi hagi diversos professors en una assignatura i cadascú se n'encarrega d'una part de l'assignatura, o bé, si decideixen repartir-se l'avaluació d'un determinat nombre d'estudiants.


Alterar les qualificacions utilitzant la vista única

Hi ha una altra forma d'alterar o rectificar les qualificacions a l'informe del qualificador: a través de la pestanya "Informe de vista única". La vista única ens permet modificar la qualificació i la retroacció que han rebut els estudiants en una tasca concreta (Excepció), a més a més de permetre'ns excloure la qualificació obtinguda en una tasca d'algun estudiant, evitant així que la tingui en compte al càlcul final.


Amagar columnes o qualificacions individuals

Al Campus Virtual, es poden amagar les qualificacions d'una o diverses activitats als estudiants, fins i tot podem amagar una categoria sencera i la nota final de curs. Aquesta opció ens pot ser útil si no volem que els estudiants tinguin detall de la qualificació obtinguda en una activitat concreta però si la qualificació ponderada final, o al revés. Un altre supòsit podria ser quan hi ha molts estudiants a la mateixa aula virtual i el docent no vol que sàpiguen les qualificacions d'una determinada tasca a mesura que les va avaluant. Així la podria amagar fins que tingués totes les qualificacions inserides, fent-les visibles per a tots els estudiants al mateix temps. Has de saber, que per aquesta casuística també tens l'opció de fer servir el flux d'avaluació.


Per amagar la qualificació d'una activitat o d'una categoria de l'assignatura haurem de seguir les següents indicacions:

 • 1. Fes clic sobre l'enllaç "Qualificacions", ubicat al panell de navegació.
 • 2. Situat a la pestanya "Categories i elements".
 • 3. Et trobes al panell de configuració del llibre de qualificacions. Aquí apareixen totes les categories i les activitats qualificables de la teva aula virtual. Al costat de cada un dels elements trobaràs un petit desplegable anomenat "edita". Entre les opcions apareix la de "oculta", simbolitzada amb un ull. Si fem clic sobre "oculta", l'element o categoria canvia el seu color a gris.
 • 4. Ara, pots tornar a la pestanya "Visualització" per comprovar que l'element o categoria oculta mostra totes les qualificacions en color gris, i per tant, ocultes per als estudiants.


Per tal d'il·lustrar més gràficament aquestes instruccions visualitzeu aquest vídeo:


Càlculs condicionals

Com puc crear condicionals a la graella de qualificacions?

Puntuació Extra

Com puc afegir puntuació extra?DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines