Accions

Restriccions d'accés

De Moodle Wiki

Què és?

Les restriccions d'accés habiliten al professor a restringir la disponibilitat d'una activitat o de la secció d'un curs d'acord amb unes determinades condicions com la data, la qualificació obtinguda en un activitat prèvia, el grup al que pertany l'alumne o la compleció de l'activitat.

Restriccionsdacces.jpg

Com activar les restriccions d'accés?

Per a utilitzar les restriccions d'accés, aquesta opció ha d'estar activada pel professor del curs comprovant al menú d'editar paràmetres el desplegable restriccions d'accés. Un cop activat el desplegable apareixerà el botó "afegeix una restricció". A continuació apareixerà un menú amb diversos tipus de restriccions.

Restricciodacces2.jpg


Restricciodacces3.jpg


Les restriccions poden estar basades en la compleció de l'activitat, la qualificació d'una activitat prèvia, o també podem restringir l'accés a una activitat per raó de grup, si tenim els estudiants del curs dividits en diferents grups. Tanmateix, el botó "conjunt de restriccions" serveix per realitzar una restricció més complexa acumulant diversos tipus de restricció


Compleció de l'activitat

Mireu "Seguiment de la compleció". Aquesta opció només apareixerà i si la compleció de l'activitat està activada per a tot el curs al menú d'Administració.

Data

L'accés a l'activitat pot ser restringit a una data i una hora determinada Restriccionsdacces4.jpg


Qualificació

Es pot especificar com a condició d'accés a l'activitat haver obtingut una determinada qualificació prèvia. Aquesta qualificació pot ser: La qualificació total del curs, la qualificació de qualsevol activitat o una qualificació personalitzada inserida manualment. Es pot introduir un mínim percentatge de qualificació (seria el valor mes baix), un ,màxim percentatge de qualificació (menys que el percentatge total), fer una combinació dels dos percentatges anteriors o cap. Totes les condicions hauran d'estar en l'ordre que volem que apareixen en l'activitat.

• El rang de nombres de la qualificació pot ser fraccionat (amb fins a cinc decimals) si es necessari.

• Vigileu amb el percentatge màxim de qualificació: Si el valor màxim es 7, un estudiant que hagi tret un 7 exacte no podrà visualitzar l'activitat. Llavors s'haurà d'indicar un valor de 7.01 si realment volem que la qualificació de 7 quedi inclosa.

• Si creem diferents activitats perquè apareguin d'acord amb rangs de qualificació, utilitzeu el mateix número per al percentatge màxim d'una activitat, i per al mínim de la següent. Per exemple, si creem una activitat amb un màxim de 7 i una altre amb un mínim de 7. La primera activitat apareixerà visible als estudiants que aconsegueixi entre 0 i 6.99999, i la segona activitat apareixerà visible per a tots els estudiants que tingui una qualificació de 7.00000 fins a 10. Aquesta eina garanteix que tots els estudiants amb una determinada qualificació puguin visualitzar una activitat o un altre. Per esborrar la restricció de qualificació, hem d'indicar a al desplegable de la part superior "cal que no" i esborrar el rang de números i valors.

• Si el que volem es utilitzar com condició d'accés a l'activitat per als estudiants qualificacions buides caldrà que afegim com a restricció la qualificació i seleccionem l'activitat que volem utilitzar com a restricció. No hem d'inserir cap valor a cap dels paràmetres que representen un mínim o un màxim del percentatge de la qualificació. Aquest tipus de restricció només requerirà que els estudiants tinguin una qualificació amb independència de quina sigui.


Grups i agrupaments

Si en aquest espai assignatura o curs estem utilitzant grups o agrupaments és possible restringir l'accés a l'activitat a un determinat grup o agrupament d'estudiants.Conjunt de restriccions

Aquest paràmetre ens permet afegir un conjunt mes complex de restricció en ordre lògic.
Opcions de visualització

• Si l'ull es troba TANCAT els estudiants que no compleixin les condicions de restriccions que haguem imposat no podran visualitzar l'activitat.

• Si l'ull es troba OBERT els estudiants que no compleixin les condicions de restriccions que haguem imposat podran visualitzar l'activitat i també rebran informació sobre la mateixa, malgrat que encara no compleixin les condicions per poder-hi accedir.

L'ull tancat te preferència. Per exemple, podem afegir dues condicions, una basada en la data (amb l'ull tancat) i un altre basada en la compleció prèvia d'una activitat (amb l'ull obert). D'aquesta manera l'activitat no apareixerà per a ser visualitzada fins que arribi la data; però un cop ja es pugui visualitzar els estudiants no hi podran accedir si no han completat l'activitat prèvia.

Restriccionsdaccess.jpg


TOTES o QUALSEVOL condició

Quan afegim diverses restriccions podem configurar-les de manera que siguin requerides de forma successiva o alternativa:

Totes les condicions:

Restriccionsdacces7.jpg


Qualsevol condició:

Restriccionsdacces8.jpg

Restringir a una secció del curs o a un tema

Es possible, a més d'una activitat, restringir l'accés a tota una secció o tema de l'espai assignatura. Aquesta configuració es pot dur a terme editant la secció o el tema i seleccionant les restriccions corresponents a continuació, com si e tractés d'una activitat o recurs.

Restriccionsdacces9.jpg


DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines