Accions

Seccions

De Moodle Wiki

Les seccions són els diferents temes en els que estàn dividits els cursos del Moodle. Per defecte tenen assignats títols tipus "Tema 1, Tema 2,..." que es poden canviar per d'altres.

Com modificar el nom de les seccions de l'àrea de contingut


Com moure les seccions de l'àrea de contingut

Per a moure les seccions, hem d'activar edició i després arrossegar per la creu negra cada secció que volem moure.


Com ocultar les seccions de l'àrea de contingut

Per a ocultar una secció, hem d'activar edició i després fer clic a l'ull cada secció que volem ocultar.


Com marcar una secció com a tema actual a l'àrea de contingut

Mitjançant l'opció de Destacar podem ressaltar una secció per a marcar-la com a tema actual.


Com canviar el nombre de seccions de l'àrea de contingut

Per a canviar el nombre de seccions que tindrà el nostre curs, hem d'activar edició i després fer clic al signe + o - que apareix a baix de tot de l'àrea de contingut.DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines