Accions

Seccions

De Moodle Wiki

Les seccions són els diferents temes en què estan dividides les aules al Campus Virtual. Per defecte tenen assignats títols tipus Tema 1, Tema 2, etc. que es poden canviar i personalitzar.

Com modificar el nom i la descripció d'una secció al Campus Virtual


Com moure l'orde de les seccions

Per a moure les seccions, hem d'activar edició i després arrossegar per la creu negra cada secció que volem moure.


Com ocultar les seccions de l'àrea de contingut


Com realçar una secció a l'aula virtual


Com afegir més seccions a l'aula virtual


Com eliminar una secció a l'aula virtualDRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines