Accions

Tasques

De Moodle Wiki

Què és?

El mòdul d'activitat tasca permet al professor comunicar les instruccions, recollir els treballs i proporcionar qualificacions i retroacció a les activitats realitzades pels estudiants.

Els estudiants poden trametre qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos, fulls de càlcul, imatges o clips d'àudio i vídeo. Alternativament, o a més a més, la tasca pot requerir que els estudiants teclegin el text directament a l'editor de text a través de la tramesa en línia. La tasca també pot utilitzar-se per recordar als estudiants les activitats del «món real» que han de completar fora de línia, com ara obres d'art, i, per tant, que no requereixen la tramesa de cap tipus de contingut digital. A més a més, la tasca permet que els estudiants puguin fer trameses de treballs tant individuals com en grup.

En la revisió de les tasques, els professors poden deixar comentaris i pujar fitxers de retroacció, com ara trameses corregides de l'estudiant, documents amb comentaris o retroacció d'àudio i vídeo. Les tasques poden qualificar-se amb una escala numèrica o personalitzada o amb un mètode de qualificació avançada, com ara una rúbrica o una guia d’avaluació. Les qualificacions finals es registren en el butlletí de qualificacions automàticament.


Crear una tasca on els estudiants puguin entregar els seus treballs i qualificar-los

Si vols saber com configurar una tasca per recollir els treballs dels teus estudiants i qualificar-los visualitza el següent vídeoCom veu l’estudiant una tasca?

Com veu l’estudiant una tasca? L'aparença de les tasques dintre de l'aula virtual dels estudiants, és la mateixa que tenen els docents. En prémer sobre la tasca, els estudiants visualitzen la descripció i l'estat de la tramesa. Així doncs, l'única diferència en aquesta plana entre la visió del docent i la de l'estudiant és que els estudiants no tenen opcions per editar els paràmetres, i únicament poden afegir la tramesa. Depenent de la configuració de la tasca, podem diferenciar les trameses de fitxer, les trameses de text en línia, o la combinació de totes dues.Crear i qualificar una tasca on els estudiants no han de fer cap tramesa

De vegades fem activitats pràctiques o manuals a l’aula que no requereixen de cap lliurament de fitxers, però que, per altra banda, han de tenir una qualificació. Per crear una tasca simple sense demanar als estudiants el lliurament de cap tramesa online, cal que als paràmetres d’aquesta, a l’apartat Tipus de tramesa no seleccionis cap de les opcions que es mostren (Text en línia / Tramesa de fitxers).


Tipustramesa.png


Com qualifico una tasca on els estudiants no han de fer cap tramesa?Crear i qualificar una tasca amb trameses

Per crear una tasca al Campus Virtual on l’estudiant hagi de fer la tramesa d’un encàrrec tenim tres opcions:


1. Que faci la tramesa d’un fitxer (pdf, word, mp3...). Per fer-ho, cal que als paràmetres d’aquesta tasca, a l’apartat Tipus de tramesa, seleccionis l’opció Tramesa de fitxers.

Tramesafitxers.png


2. Que faci un comentari, anoti unes instruccions, o ens comparteixi un enllaç a través de la tramesa en línia directament a la pantalla. Per fer-ho, cal que als paràmetres d’aquesta tasca, a l’apartat Tipus de tramesa, seleccionis l’opció Text en línia.

Textlinia.png


3. Que faci les dues opcions anteriors alhora. Per fer-ho, cal que als paràmetres d’aquesta tasca, a l’apartat Tipus de tramesa, seleccionis ambdues opcions.
Dos.png


Com qualifico una tasca amb trameses?


Com puc enregistrar àudio o vídeo al Campus Virtual?

Crear i qualificar una tasca per grups

Per crear una tasca on els estudiants hagin de fer l’entrega per grups primer cal crear els grups de treball dins un agrupament.
Un cop tenim els grups a un agrupament, només caldrà que als paràmetres de la tasca, a l’apartat “Paràmetres de la tramesa en grup”, indiquis “si” “els estudiants trameten en grups” i indiquis a quin agrupament pertanyen els grups de treball que has creat per l’activitat.
Tasca grups.pngPer qualificar una tasca realitzada per grups, només caldrà que qualifiquis als estudiants que han fet la tramesa i, automàticament, la resta de participants del grup rebran la qualificació amb la corresponent retroacció.Configurar una tasca per permetre la tramesa d’esborranys

De vegades et pot interessar que els estudiants puguin editar la seva tramesa tantes vegades com vulguin a l’aula virtual fins que ells decideixin quan està llesta per ser avaluada. Per permetre aquesta tramesa d’esborranys, cal requerir als estudiants que facin clic al botó d’enviament que hauràs de configurar en el moment d’edició dels paràmetres de la tasca.


Esborranys.png


Al següent vídeo et mostrem com fer-ho:
Qualificació avançada d'una tasca: La rúbrica i la qualificació guiada

Consulteu els mètodes de qualificació: Qualificació guiada i la Rúbrica


Publicar les notes dels estudiants un cop estan totes les trameses avaluades: el Flux de l'avaluació

El flux d'avaluació permet als docents qualificar als estudiants poc a poc i en múltiples passades, i publicar les notes dels estudiants un cop estan totes les trameses avaluades.
Aquesta opció et pot alliberar dels comuns dubtes dels estudiants quan has començat a avaluar a alguns dels seus companys però d’altres encara no tenen qualificació.
Al següent vídeo et mostrem com configurar-ho i com publicar les notes als estudiants un cop qualificada l'activitat.
Tasca amb intents

Una opció molt útil que et proporciona la tasca és la de permetre diversos intents d’una tramesa. Això et pot servir si vols que els estudiants tinguin més d’una oportunitat per entregar una tasca un cop qualificada, incorporant les correccions o millores fetes a través de la retroacció que li has facilitat a la qualificació.
DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines