Accions

Tutorials en segons

De Moodle Wiki

Com puc tenir contingut a l'aula virtual en diversos idiomes?

Pots introduir text en diferents idiomes a l'editor i que només es mostri el text corresponent a l'idioma triat per l'usuari. Per exemple, podries escriure la descripció d'una activitat en català, castellà i anglès perquè en funció de l'idioma triat per l'estudiant es mostrés un o l'altre.

Per a fer-ho s'ha d'aplicar el filtre d'idioma des de l'editor ATTO. El filtre NO fa les traduccions del text introduït, sinó que únicament ens ajuda a mostrar l'idioma que prefereixi l'usuari que està consultant la informació.

En aquest "tutorial en segons" et mostrem com fer-ho:


Com puc ocultar les qualificacions d'una activitat fins que no tingui a tothom avaluat?

Activant el "flux d'avaluació" a l'activitat "tasca" podràs qualificar els estudiants poc a poc i en diferents moments, i publicar les notes un cop estiguin totes avaluades.

En aquest "tutorial en segons" et mostrem com fer-ho:


Subscripció del calendari del Campus virtual a l'Outlook (Office365)

Pots carregar el calendari del Campus virtual al calendari de l'Outlook, de manera que tots els esdeveniments que es vagin afegint a les teves aules apareixeran al calendari de l'Outlook. Tingues en compte que aquesta càrrega és només en una direcció: del Campus cap a l'Outlook.

Tot i que els canvis efectuats al calendari també apareixeran a l'Outlook, tingues present que poden trigar fins a 24 hores, degut a que els sistemes de calendari tenen programacions de sincronització diferents.Les notificacions del Campus Virtual

El Campus Virtual et manté al corrent de tot el que succeeix a les Aules a les quals participes. En aquest tutorial t'expliquem com escollir les preferències respecte a quines notificacions rebre i per quins canals fer-ho.


Enregistrar àudio o vídeo al Campus Virtual

El Campus Virtual permet fer gravacions d'àudio o vídeo des de qualsevol recurs o activitat. Aquesta funcionalitat ens aporta un gran ventall de possibilitats com poden ser:

  • plantejar activitats on els estudiants entreguen un enregistrament
  • aportacions a un fòrum
  • feedback del docent a les activitats


Tasca amb intents

Vols que els estudiants tinguin una segon oportunitat per entregar una tasca un cop qualificada, o que facin una activitat per parts a través de trameses successives? Mira com.


Visualitzar un espai com un estudiant

Vols saber que veu un estudiant a un espai del Moodle concret? En aquest tutorial en segons et mostrem com convertir-te en estudiant per a veure exactament el que veu i pot fer un estudiant real.


Opcions del perfil d’usuari

En aquest breu vídeo expliquem com canviar la imatge del perfil de l’usuari, canviar l’editor html per defecte, canviar les preferències en l’enviament de missatges dels fòrums, entre d’altres. Mira com.


Examens amb el Moodle: algunes orientacions

Cada vegada més s'utilitza el Moodle per a fer exàmens en una aula d'ordinadors.

Si cal que ens assegurem de la identitat de cada estudiant i minimitzar les opcions d'engany a la plataforma, podem prendre algunes mesures. Hi haurà algunes accions que farem a la fase de preparació de l'examen i d'altres en el moment de resposta del mateix dins l’aula.


Com notificar conjuntament a tots els estudiants, una vegada la "tasca" ha estat avaluada?

Podem evitar que s'enviïn correus electrònics de notificació cada vegada que avaluem una tasca a un estudiant, i fer-ho quan ja hem avaluat la totalitat de les trameses. D'aquesta manera rebran la notificació tots alhora independentment del moment en qual haguem avaluat l'activitat.


Coneixes l'opció de tramesa en grups de la Tasca?

L'activitat Tasca ens proporciona la possibilitat de crear tasques per a grups. A partir de grups ja definits, un dels membres pot fer la tramesa en nom de tot el grup. El professorat pot qualificar la tasca de forma igual per a tots els membres del grup o de forma diferenciada per a cadascun dels components.


Sabies que pots fer comentaris dins els documents PDF entregats a les tasques?

Si la tramesa que fan els estudiants és un fitxer en format PDF, a la tasca apareixerà l'opció de fer anotacions bàsiques directament sobre aquest document quedant desades per a posterior consulta per part de l'estudiant.


Com obrir l'espai de l'assignatura als estudiants?

L’espai de l'assignatura inicialment està tancat als estudiants, sou els professors qui decidiu quan obrir-lo per tal que hi accedeixin els estudiants.


Com actualitzo totes les dates d'una aula virtual? en un sol pas.