Accions

Utilitzar Tria Grup per a que els estudiants s'agrupin?

De Moodle Wiki


L'activitat Tria Grup ens serveix perquè els estudiants puguin organitzar-se per grups, vegeu com crear i configurar Tria Grup