Accions

Wikis

De Moodle Wiki

Què és?

L'activitat wiki permet als participants afegir i editar una col·lecció de pàgines web on s'hi pot introduir contingut com text i imatges.
Una wiki pot ser col·laboratiu (en el qual tothom pot contribuit amb contingut) o individual (on cadascú té el seu propi wiki, i només pot editar el propi).

Quan algú edita una pàgina de la wiki, és crea una còpia de cada versió editada, on apareix qui l'ha editada i que s'ha canviat.

És important saber que la Wiki no es pot avaluar però es pot fer servir a per molts usos, com ara:

  • Per a crear un recull d'apunts grupals o guies d'estudi.
  • Perquè els membres d'una facultat puguin planificar un esquema de treball o una agenda de reunions junts.
  • Perquè l'estudiantat pugui editar col·laborativament un llibre en línia, creant contingut sobre un tema establert pel seu tutor o tutora.
  • Per a la narració col·laborativa d'històries o la creació de poemes, on cada participant escriu una línia o vers.
  • Com a diari personal per a la qualificació o revisió d'exàmens (amb un wiki individual)

Documentació Oficial

Com crear una wiki

Vídeo explicatiu sobre com crear una wiki.


Visualització de l'alumne

Si la wiki és col·laborativa, els estudiants poden modificar una pàgina ja existent o crear-ne una de nova.
Vídeo explicatiu de la visualització per part de l'estudiant


Visualització del professor

Vídeo explicatiu de la visualització per part del professorDRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines