2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l`Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11141001 DIDÀCTICA GENERAL I Primer
Troncal 4.5
11141005 EXPRESSIÓ MUSICAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11141023 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES Primer
Troncal 4.5
11141008 MATEMÀTIQUES I LA SEVA DIDÀCTICA I Primer
Troncal 4.5
11141002 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Primer
Troncal 4.5
11141004 TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D´EDUCACIÓ Primer
Troncal 4.5
11141006 BASES PSICOLÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Segon
Troncal 4.5
11141007 DIDÀCTICA GENERAL II Segon
Troncal 4.5
11141009 EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEVA DIDÀCTICA I Segon
Troncal 4.5
11141024 EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Troncal 4.5
11141028 FONÈTICA (ANGLÈS) Segon
Troncal 4.5
11141029 FONÈTICA (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11141030 LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS) Segon
Troncal 4.5
11141031 LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11141003 SOCIOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11141101 LLENGUA I LITERATURA CATALANA Anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11141012 BASES PEDAGÒGIQUES DE L´EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 4.5
11141102 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I Primer
Obligatòria 6
11141025 EL MEDI SOCIAL I LA SEVA DIDÀCTICA Primer
Troncal 4.5
11141035 LINGÜÍSITCA (FRANCÈS) Primer
Troncal 4.5
11141034 LINGÜÍSTICA (ANGLÈS) Primer
Troncal 4.5
11141026 EL MEDI NATURAL I LA SEVA DIDÀCTICA Segon
Troncal 4.5
11141036 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (ANGLÈS) Segon
Troncal 4.5
11141037 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11141016 PRACTICUM I Segon
Troncal 4.5
11141014 PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11141032 MORFOSINTAXIS I SEMÀNTICA (ANGLÈS) Anual
Troncal 9
11141033 MORFOSINTAXIS I SEMÀNTICA (FRANCÈS) Anual
Troncal 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11141017 PRACTICUM II Primer
Troncal 28.5
11141027 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA II Segon
Troncal 4.5
11141038 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA II (ANGLÈS) Segon
Troncal 4.5
11141039 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA II (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11141040 LITERATURA ESTRANGERA (ANGLÈS) Segon
Troncal 4.5
11141041 LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11141015 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L´EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11141013 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
11141208 APRENENTATGE DE PROCEDIMENTS Primer
Optativa 4.5
11141223 CIÈNCIA DE LA VIDA Primer
Optativa 4.5
11141222 EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
11141211 INTERVENCIÓ A L´AULA DAVANT ELS PROBLEMES DE CONDUCTA Primer
Optativa 4.5
11141205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L´AULA Primer
Optativa 4.5
11141213 METODOLOGIA ELEMENTAL DE LA MÚSICA Primer
Optativa 4.5
11141214 RELIGIÓ I CULTURA Primer
Optativa 4.5
11141218 TEXTOS INFANTILS I JUVENILS Primer
Optativa 4.5
11141221 UTILITZACIÓ DE LES FONTS HISTÒRIQUES EN LA DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS Primer
Optativa 4.5
11141201 ACTIVITATS FÍSIQUES ORGANITZADES EN EL MEDI NATURAL Segon
Optativa 4.5
11141212 ANÀLISI MUSICAL Segon
Optativa 4.5
11141217 COMENTARI I ANÀLISIS DE TEXTOS DE LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA Segon
Optativa 4.5
11141209 DESENVOLUPAMENT MORAL Segon
Optativa 4.5
11141220 DIDÀCTICA DE LA GEOMETRIA Segon
Optativa 4.5
11141207 ELS PROCESSOS D´ACULTURACIÓ EN L´EDUCACIÓ Segon
Optativa 4.5
11141202 EXPRESSIÓ CORPORAL Segon
Optativa 4.5
11141206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
11141215 PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓ Segon
Optativa 6
11141219 TÈCNIQUES D´EXPRESSIÓ ORAL PER A LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) Segon
Optativa 4.5
11141203 TÈCNIQUES PLÀSTIQUES EN EL MARC ESCOLAR Segon
Optativa 4.5
11141204 TUTORIA I AVALUACIÓ A L´AULA Segon
Optativa 4.5