2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Psicologia General Sanitària (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 11685301
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 Treball fi de màster Segon AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Psicologia
Coordinador/a
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
perejoan.ferrando@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
andreu.vigil@urv.cat
jordi.miro@urv.cat
anna.huguet@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
ester.sole@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
nuria.voltas@urv.cat
elisabet.sanchez@urv.cat
paula.morales@urv.cat
jorgemanuel.duenas@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
CANALS SANS, JOSEFA
VIGIL COLET, ANDRÉS
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
HUGUET ROSELLÓ, ANNA
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
SOLE PIJUAN, ESTER
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
VOLTAS MORESO, NÚRIA
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
MORALES HIDALGO, PAULA
DUEÑAS RADA, JORGE MANUEL
Web
Informació rellevant En termes generals, el Màster en Psicologia General Sanitària de la Universitat Rovira i Virgili pretén proporcionar els coneixements, habilitats i recursos que permetin l'exercici de la professió amb la qualitat tècnica i humana exigible, alhora que contribueix a la formació en investigació relacionada amb l'activitat clínica i assistencial primària del professional. És al voltant d'aquesta premissa sobre la qual es configura el Treball Final de Màster (TFM), i consisteix en la realització d'un treball individual, clínic i aplicat o de recerca, sobre les activitats específiques del psicòleg general sanitari. El TFM pot tenir dues orientacions, dirigit a la pràctica oa la investigació en salut. De manera específica, els objectius del TFM són: 1. Aprofundir i especialitzar-se en una àrea d'interès de les vinculades a la Psicologia general sanitària, per tal d'aplicar els coneixements i les habilitats adquirides en el màster. 2. Familiaritzar-se amb els procediments de la investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi), recollida de dades i anàlisi (quantitatiu o qualitatiu) i interpretació dels mateixos. 3. Redacció d'un informe clínic o d'investigació de nivell similar als informes de cas professionals o al d'un informe científic publicable en una revista, segons l'orientació del projecte.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent