2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  PREHISTÒRIA UNIVERSAL I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject PREHISTÒRIA UNIVERSAL I Code 12081001
Study programme
Historia (2001)
Graduat Superior en Arqueologia (2001)
Cycle 1st & 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
SALA RAMOS, ROBERT
E-mail robert.sala@urv.cat
Lecturers
SALA RAMOS, ROBERT
Web http://moodle.urv.cat
General description Actualitat dels coneixements en evolució humana i prehistòria arcaica plantejats de forma sistemàtica i temporal, des de l’adquisició del bipedisme fins la colonització d’Euràsia. Matèria que serveix també com a introducció a la recerca en evolució humana i paleoecologia humana de forma que s’introdueix l’alumne en les diferents disciplines que treballen en la recollida de dades i reconstrucció del passat més arcaic de la humanitat.