2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  PREHISTÒRIA UNIVERSAL II
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject PREHISTÒRIA UNIVERSAL II Code 12081002
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
ALLUE MARTI, ETHEL ANN
E-mail robert.sala@urv.cat
Lecturers
SALA RAMOS, ROBERT
Web http://moodle.urv.cat
General description Actualitat dels coneixements en evolució humana i prehistòria plantejats de forma sistemàtica i temporal, des de la colonització humana d’Euràsia fins a l’adquisició de l’economia de producció. Matèria que serveix també com a introducció a la recerca en evolució humana i paleoecologia humana de forma que s’introdueix l’alumne en les diferents disciplines que treballen en la recollida de dades i reconstrucció del passat més arcaic de la humanitat.