2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II Code 12081009
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Second Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
FABREGAS ROIG, JOSÉ
E-mail jose.fabregas@urv.cat
Lecturers
FABREGAS ROIG, JOSÉ
Web http://moodle.urv.cat
General description El contingut es refereix als principals esdeveniments polítics, econòmics i socials, que es van produir a Europa i zones d'influència dels països europeus des de la Guerra dels Trenta Anys fins el trencament de l'Antic Règim.