2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ Code 12081010
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Third First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR JOAN
E-mail salvadorjoan.rovira@urv.cat
Lecturers
ROVIRA GÓMEZ, SALVADOR JOAN
Web http://moodle.urv.cat
General description Els criteris d'avaluació són comuns per a tots els temes: les preguntes curtes es refereixen a dades i aspectes específics de les obres, creadors, tipologies i períodes. En els comentaris d'imatges es valora la identificació dels aspectes propis de la cultura artística, el període, la cronologia, el lloc i l'autor. En tots els casos se valora l'ús correcte de la terminologia, la capacitat de raonament i el coneixement de dades.