2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZ.
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZ. Code 12081102
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Compulsory First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
E-mail joanmaria.thomas@urv.cat
pascual.ortega@urv.cat
Lecturers
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
ORTEGA PEREZ, PASCUAL CANDIDO
Web http://moodle.urv.cat
General description El curs es divideix en dues grans seccions de tipus introductori: una per l'edat moderna i l'altra per la contemporània. Més que insistir en el coneixement de les necessàries dades puntuals, un curs d'aquesta amplitud ha d'insistir en els grans factors que afecten l'evolució històrica d'aquest ampli període. Dins de la primera secció, es tractaran dos grans blocs temàtics: per un costat els segles XVI i XVII, i per l'altre, el segle XVIII. En conjunt és una secció en la que es tractarà l'expansió comercial i colonial del món europeu, la formació dels estats moderns, economia i societat en aquest període, la transformació del medi ambient, les guerres religioses, el món de la ciència i la cultura, l'era de les revolucions atlàntiques de des de mitjan segle XVIII i començaments del XIX. La segona secció, oferirà una introducció als principals conceptes històrics generats durant l’Edat Contemporània, tant des d’un vessant diacrònic -al llarg de la mateixa Edat Contemporània- com en termes comparatius -quan aquesta operació és analíticament factible amb les Edats històriques antecedents. El fil conductor serà un recorregut a través de l’Edat Contemporània, sotsdividida en sis períodes, per a cada un dels quals s’analitzaran els conceptes en l’ordre diacrònic en què anaren apareixent. Més que insistir en fets històrics concrets, el curs farà un recorregut de l'Edat contemporània centrant-se en els conceptes, la seva explicació, anàlisi, comparació i evolució.