2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  GEOGRAFIA HUMANA I: POBLACIÓ
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject GEOGRAFIA HUMANA I: POBLACIÓ Code 12081108
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Compulsory First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
ROQUER SOLER, SANTIAGO
E-mail santiago.roquer@urv.cat
Lecturers
ROQUER SOLER, SANTIAGO
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia
General description Estudi general i global dels principals elements de la geografia de la població (dinàmica natural i migratòria,estructura), de les fonts i tècniques bàsiques per a la seva anàlisi, de les seves relacions internes i de les seves diferències a nivell mundial.