2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  GEOGRAFIA HUMANA II: GEOGRAFIA ECONÒMICA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject GEOGRAFIA HUMANA II: GEOGRAFIA ECONÒMICA Code 12081109
Study programme
Historia (2001)
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Compulsory First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
E-mail alfonso.garcia@urv.cat
Lecturers
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia
General description Estudi general i global dels principals elements de la geografia de la societat humana, així com el funcionament del sistema econòmic capitalista. Tant des d’una vessant més teòrica, com a partir de l’anàlisi de les activitats econòmiques. I finalment l’aplicació dels processos d’integració