2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA D'AMÈRICA II
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA D'AMÈRICA II Code 12082021
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Fifth Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
CASANOVAS CODINA, JOAN
E-mail joan.casanovas@urv.cat
Lecturers
CASANOVAS CODINA, JOAN
Web http://moodle.urv.cat
General description Les assignatures troncals Amèrica Llatina I i II, conjuntament, ofereixen una visió panoràmica de la història d'Amèrica Llatina i el Carib des de l'època precolombina fins la fi de la Guerra Freda. Amèrica Llatina I i II, prestaran especial atenció a la incidència en les formes de jerarquització social a Amèrica Llatina, i en l'aparició i transformació de l'Estat. En el quadrimestre de tardor, Amèrica Llatina I se centrarà el període pre-colombí i l'etapa de la Conquesta fins el darrer terç del segle XVI. En el segon quadrimestre, Amèrica Llatina II, l'assignatura se centrarà en la història colonial i contemporània d'Amèrica Llatina i el Carib. Estudiarem el període colonial a Hispanoamèrica i el Brasil, posant especial atenció a les diverses formes de treball (ja sigui lliure o no lliure), les estructures socials que derivaren d'aquestes relacions, i els mecanismes de control i administració colonials. En una tercera i darrera secció, l'assignatura se centrarà en l'etapa contemporània. En primer lloc analitzarem el complex procés que dugué les colònies iberoamericanes a independitzar-se (o seguir lleials a la metròpoli), i els problemes amb que es trobaren les naixents repúbliques. A continuació examinarem la consolidació d'aquests estats als segles XIX i XX, i finalment l'impacte del cada cop més intens pes dels EE.UU. a la regió fins la fi de la Guerra Freda. OBJECTIUS: El curs té per objectiu que l'alumnat copsi els mecanismes que dugueren a la ruptura/transició de l'etapa colonial a la contemporània, així com la consolidació dels estats americans. Per entendre aquesta gran ruptura, examinarem els trets principals que permeten entendre l'evolució històrica de cada una d'aquestes etapes, tenint en compte els factors socials, econòmics, polítics i fins i tot ecològics o naturals en general. És objectiu primordial que l'alumne desenvolupi la capacitat interpretativa analítica i crítica, més enllà de la simple acumulació de dades.