2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Code 12082022
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Fifth First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
E-mail coral.cuadrada@urv.cat
Lecturers
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Web http://moodle.urv.cat
General description Els objectius de l'assignatura es basen en una reflexió sobre la teoria de la història, les formes de construir la història, els tipus de fonts i els mètodes que s'han d'emprar, a més de la consideració de les manipulacions històriques, els buits i els silencis. També conèixer i dominar amb rigor les bases, els conceptes fonamentals i la terminologia propis del coneixement històric.