2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  PROTOHISTÒRIA DEL MEDITERRANI
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject PROTOHISTÒRIA DEL MEDITERRANI Code 12082240
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
E-mail elisabet.huntingford@urv.cat
Lecturers
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Web
General description Coneixement de diversos territoris mediterranis entre els s.IX - III a.C.,especialment els procesos colonitzadors (fenicis i grecs), i les societats de la Península Ibèrica (Tartessos, món ibèric).