2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  LES DONES EN L'EDAT MITJA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject LES DONES EN L'EDAT MITJA Code 12082250
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
E-mail coral.cuadrada@urv.cat
Lecturers
CUADRADA MAJÓ, MARIA DEL CORAL
Web
General description L'assignatura preten acostar a l'alumnat a la problemàtica del món femení a l'edat mitjana, vist des dels punts més diversos, socials, jurídics o econòmics. Alhora es refexionarà sobre les fonts existents del coneixement del tema, ja siguin escrites, iconogràfiques o procedents de restes materials.