2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  HISTÒRIA DEL FRANQUISME
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject HISTÒRIA DEL FRANQUISME Code 12082263
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
E-mail joanmaria.thomas@urv.cat
Lecturers
THOMAS ANDREU, JOAN MARIA FRANCESC
Web
General description El curs es concep com a complement de l’assignatura Història de les Formacions Socials -II però també com a unitat docent independent. S’hi estudiaran, a través de classes teòriques, discussions i lectures, cinc temes fonamentals de la Història de les èpoques citades. Tot i que els temes són nous, a través del seu estudi s’aprofundiran aquells coneixements bàsics i fonamentals ja adquirits anteriorment. El curs posarà l’accent en l’explicació i seguiment de debats per tal d’habituar a l’alumne a qüestionar el coneixements, a posicionar-se en les controvèrsies i a preparar-se per a abordar la producció de coneixements propis. El temes i debats a estudiar combinaran diversos nivells: des d’alguns de contingut més teòric (nacionalismes, per exemple) a d’altres més lligats als fonaments del món actual (controvèrsies sobre la Segona Guerra Mundial) o als antecedents immediats de l’Espanya actual (El debat sobre la naturalesa del règim franquista). Tot i l’anterior, serà un objectiu general del curs lligar els debats i conceptes objecte de treball amb la realitat mundial actual.