2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  GEOGRAFIA D'ESPANYA II
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject GEOGRAFIA D'ESPANYA II Code 12083281
Study programme
Historia (2001)
Cycle
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinator
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
E-mail oscar.saladie@urv.cat
Lecturers
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
Web http://www.sre.urv/web/geografia
General description Estudi general dels principals processos i tendències demogràfiques, socioeconòmiques i regionals que es donen a l'actualitat a l'Estat espanyol, aprofundint en el coneixement de les diferències existents entre regions.