2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Historia (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12081108 GEOGRAFIA HUMANA I: POBLACIÓ Primer
Obligatòria 6
12081003 HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL I Primer
Troncal 6
12081101 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME Primer
Obligatòria 6
12081001 PREHISTÒRIA UNIVERSAL I Primer
Troncal 6
12081103 ART CLÀSSIC Segon
Obligatòria 6
12081109 GEOGRAFIA HUMANA II: GEOGRAFIA ECONÒMICA Segon
Obligatòria 6
12081004 HISTÒRIA ANTIGA UNIVERSAL II Segon
Troncal 6
12081102 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZ. Segon
Obligatòria 6
12081002 PREHISTÒRIA UNIVERSAL II Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12081104 ART MEDIEVAL I Primer
Obligatòria 6
12081110 GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA. CENTRAL I ORIENTAL Primer
Obligatòria 6
12081007 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ Primer
Troncal 6
12081005 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I Primer
Troncal 6
12081008 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I Primer
Troncal 6
12081105 ART MEDIEVAL II Segon
Obligatòria 6
12081111 GEOGRAFIA D'EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segon
Obligatòria 6
12081006 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II Segon
Troncal 6
12081009 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II Segon
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12081011 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL I Primer
Troncal 6
12081010 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ Primer
Troncal 6
12081013 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA Segon
Troncal 6
12081012 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Segon
Troncal 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12082015 EL MÓN ACTUAL I Primer
Troncal 6
12082114 ART DEL SEGLE XX Segon
Obligatòria 6
12082016 EL MÓN ACTUAL II Segon
Troncal 6
12082014 ARQUEOLOGIA Anual
Troncal 9
12082017 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA Anual
Troncal 9
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I Primer
Troncal 6
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Primer
Troncal 6
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Primer
Troncal 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Segon
Troncal 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Segon
Troncal 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12083279 ART DEL SEGLE XIX Primer
Optativa 6
12083202 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ I: EN PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA Primer
Optativa 6
12082270 EL CARIB HISPANOPARLANT EN ELS S. XIX I XX: DE L'ESFERA EUROPEA ALS EE UU Primer
Optativa 6
12083280 GEOGRAFIA D'ESPANYA I Primer
Optativa 6
12083216 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I Primer
Optativa 6
12083221 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DELS PAÏSOS MEDITERRANIS Primer
Optativa 6
12082239 HISTÒRIA DE GRÈCIA Primer
Optativa 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA Primer
Optativa 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL Primer
Optativa 6
12083207 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I Primer
Optativa 6
12083212 HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA I Primer
Optativa 6
12082238 PROTOHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Primer
Optativa 6
12082243 RELIGIOSITAT MEDIEVAL Primer
Optativa 6
12082232 ARQUEOLOGIA DE ROMA Segon
Optativa 6
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Segon
Optativa 6
12083278 ART BARROC Segon
Optativa 6
12083281 GEOGRAFIA D'ESPANYA II Segon
Optativa 6
12083206 HISTÒRIA ANTIGA D'ESPANYA Segon
Optativa 6
12083217 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA II Segon
Optativa 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Segon
Optativa 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Segon
Optativa 6
12083208 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA II Segon
Optativa 6
12083222 HISTÒRIA SOCIAL CONTEMPORÀNIA Segon
Optativa 6
12082226 INTRODUCCIÓ A L'ARXIVÍSTICA Segon
Optativa 6
12082250 LES DONES EN L'EDAT MITJA Segon
Optativa 6
12083205 ORÍGENS I EXPANSIÓ DELS HUMANS ANATÒMICAMENT MODERNS Segon
Optativa 6
12082240 PROTOHISTÒRIA DEL MEDITERRANI Segon
Optativa 6