2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Geografia (2001)

The head of the programme is: BLAY BOQUÉ, JORDI
  Subjects
  Free credits
  Competences
  Plan de estudios
  Calendari Exàmens
  Itineraris Títols d'Especialitat
  La professió del geògraf
  Horaris de Pràctiques
  Itinerari Grau en Geografia (Anàlisi i Ordenació T
  Itinerari Llicenciatura de Geografia
  Horaris de Teoria
  Col·legi oficial de Geografs
  informació sobre mobilitat
  Core Curriculum
  Simulate your timetable
  Printing Teaching Guides procedure for accreditation of programs of subjects passed at the URV.