2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Geografia (2001)

El responsable d'ensenyament és: ALBERICH GONZÁLEZ, JOAN
  Assignatures
  Crèdits lliures
  Competències
  Pla d'estudis
  Calendari Exàmens
  Itineraris Títols d'Especialitat
  La professió del geògraf
  Horaris de Pràctiques
  Itinerari Grau en Geografia (Anàlisi i Ordenació T
  Itinerari Llicenciatura de Geografia
  Horaris de Teoria
  Col·legi oficial de Geografs
  informació sobre mobilitat
  Currículum Nuclear
  Simula't el teu horari
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.