2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Arqueologia Clàssica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12665111 ARQUEOLOGIA DE LES PROVÍNCIES ROMANES Únic anual
Obligatòria 6
12665109 ARQUEOLOGIA GREGA Únic anual
Obligatòria 6
12665110 ARQUEOLOGIA ROMANA Únic anual
Obligatòria 6
12665104 INTRODUCCIÓ A LA CERAMOLOGIA Únic anual
Obligatòria 4
12665107 INTRODUCCIÓ A LES LLENGÜES CLÀSSIQUES Únic anual
Obligatòria 6
12665102 MÈTODES I TÈCNIQUES D'ANÀLISI DEL TERRITORI Únic anual
Obligatòria 3
12665108 PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA Únic anual
Obligatòria 6
12665106 RECURSOS INSTRUMENTALS Únic anual
Obligatòria 4
12665105 SISTEMES CONSTRUCTIUS I DOCUMENTACIÓ DE L'ARQUITECTURA Únic anual
Obligatòria 4
12665103 TÈCNIQUES AUXILIARS D'ANÀLISI Únic anual
Obligatòria 3
12665101 TEORIA I MÈTODES D'EXCAVACIÓ I REGISTRE Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12665301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
12665214 AMPLIACIÓ: INTRODUCCIÓ A LA CERAMOLOGIA Únic anual
Optativa 1
12665217 AMPLIACIÓ: INTRODUCCIÓ A LES LLENGÜES CLÀSSIQUES Únic anual
Optativa 3
12665216 AMPLIACIÓ: RECURSOS INSTRUMENTALS Únic anual
Optativa 2
12665212 AMPLIACIÓ: TEORIA I MÈTODES D`EXCAVACIÓ I REGISTRE Únic anual
Optativa 2
12665201 ARQUEOLOGIA DE L'ANTIGUITAT TARDANA I DE L'ALTA EDAT MITJANA Únic anual
Optativa 6
12665206 ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA Únic anual
Optativa 5
12665204 ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE DE LA PROTOHISTÒRIA A L'ANTIGUITAT TARDANA Únic anual
Optativa 5
12665205 CIUTAT I TERRITORI AL MÓN ANTIC Únic anual
Optativa 5
12665207 ECONOMIA, COMERÇ I MATERIALS Únic anual
Optativa 5
12665211 FONTS TEXTUALS PER A LA INTERPRETACIÓ DE L'ANTIGUITAT Únic anual
Optativa 5
12665209 GESTIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC Únic anual
Optativa 5
12665202 INSTITUCIONS JURÍDIQUES ROMANES Únic anual
Optativa 6
12665222 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
12665208 PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES Únic anual
Optativa 5