2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A4
27 86 113
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A5
A6
A7
10 21 31
Presentacions / exposicions
A5
A6
A7
2 0 2
Atenció personalitzada
A5
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
A4
1 0 1
Proves pràctiques
A5
A6
A7
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat