2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
A5
B7
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A5
B7
30 50 80
Resolució de problemes, exercicis
A5
B7
15 30 45
Atenció personalitzada
A5
B7
1 1 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A5
B7
2 17 19
Proves pràctiques
A2
A5
B7
1 1 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat