2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Fonts d'informació
Bàsica RAMOS MENDEZ, El sistema procesal español, última, Edit. Atelier
MONTERO/BARONA/GÓMEZ/MONTÓN, Derecho Jurisdiccional, I,, última, Edit. Tirant lo blanch
ORTELLS, Introducción al Derecho Procesal, última, Edit. Punto
GÓMEZ DE LIAÑO, Introducción al Derecho Procesal, última, Edit. FORUM,
GIMENO SENDRA, Introducción al Derecho Procesal, última, Edit. Colex,
PICÓ I JUNOY, Las garantías constitucionales del proceso, última, Edit. J.Mª. Bosch editor
NIEVA FENOLL, J., Derecho Procesal I. Introducción, última, Marcial Pons
CERRATO GURI, E., La tasa judicial. Algunos problemas prácticos, , Justicia, revista de derecho procesal, núm. 3-4, 2
PICÓ I JUNOY, J.; CERRATO GURI, E., El control de la valoración judicial de las pruebas personales en la segunda instancia civil, a “Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente", pp. 225 a 234., 2008, Universitat de València
CERRATO GURI, E., El derecho a acceder a los tribunales en el proceso civil: concepto, contenido y límites, a “Principios y garantías procesales”, Picó i Junoy (dir.), pp. 107 a 119., 2013, Bosch
CASANOVA MARTÍ, R., La garantía constitucional del secreto de las comunicaciones en el proceso penal, en "Principios y garantías procesales" (Dir. Picó i Junoy, J.), pp. 543 a 556., 2013, J.M. Bosch
CASANOVA MARTÍ, R., La necesaria imparcialidad del perito en el proceso judicial: especial atención a la tacha, pp. 319-345, 2017, Justicia, revista de derecho procesal, núm. 2
ADAN DOMÈNECH, F., PICÓ I JUNOY, J., CERRATO GURI, E., CASANOVA MARTÍ, R. I FUGUET CARLES, X., Les oficines d’assenyalament immediat: Diagnosi del seu funcionament, identificació dels problemes pràctics i propostes de millora, 2011, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzad
PICÓ I JUNOY, J., ADAN DOMÈNECH, F., CERRATO GURI, E., CASANOVA MARTÍ, R.; FUGUET CARLES, X., L’ús del català a l’Administració de Justícia. Un panorama decebedor i algunes propostes de millora, a "Revista Jurídica de Catalunya", núm. 3, 2015, pp. 149 a 169., 2015,
PICÓ I JUNOY, J., ADAN DOMÈNECH, F., CERRATO GURI, E., CASANOVA MARTÍ, R., El aprendizaje del derecho procesal mediante notícias periodísticas, en "Nuevos retos docentes en ciències sociales y jurídicas" (Coord. Casanova Martí, R. y Villó Travé, C.), pp. 289 a 299., 2017, Huygens Editorial

Complementària