2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  CIÈNCIA POLÍTICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A11
C3
50 30 80
Treballs
A11
C3
0 10 10
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A11
C3
6 0 6
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
C3
1 27 28
Proves pràctiques
A11
C3
1 22 23
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat