2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
A3
A4
A10
1.5 0 1.5
Sessió Magistral
A2
A3
A4
A9
A10
39 58.5 97.5
Resolució de problemes, exercicis
A2
A3
A4
A10
A11
14 14 28
Atenció personalitzada
A2
A3
A4
A10
6 1 7
 
Proves pràctiques
A11
2 2 4
Proves mixtes
A9
6 6 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat