2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 CE2 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
 CE3 Conèixer en profunditat les principals característiques del marc normatiu de les relacions socials en l'àmbit del treball social
 CE7 Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per a analitzar situacions socials
 CE9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
 CE13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears