2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A2 Genèric
 A9 Genèric
 A12 Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos
 A13 Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i familiar
 A17 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge