2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC4 Resoldre problemes jurídics en l'àmbit empresarial i contractual
  AC5 Dominar les tècniques adequades per a dur a terme l'assessorament jurídic integral tant en les empreses com en l'àmbit contractual
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC3 Resoldre problemes jurídics de manera efectiva
  BC5 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC13 Domini de les eines jurídiques, com la bibliografia, la jurisprudència i els recursos científics
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC3 Desenvolupament d'una perspectiva global del món en l'àrea específica on s'ubica el postgrau
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional