2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A15
A16
En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament. 5%
Proves de desenvolupament
A15
A16
Pregunta de raonament i interpretació de resultats. 10%
Proves objectives de tipus test
A4
A15
A16
Preguntes sobre la matèria vista en classe. 60%
Proves pràctiques
A15
A16
Exercicis semblants als fets a classe. 25%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pel que fa a l'avaluació de la segona convocatòria, hi haurà un examen general de tota la matèria (que típicament inclou preguntes de tipus test i proves pràctiques i de desenvolupament).

Queda prohibit l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.