2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Assignatures extracurriculars
  APLICACIÓ INTERDISCIPLINAR DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura APLICACIÓ INTERDISCIPLINAR DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Codi 278480
Ensenyament
Administració i Direcció d´Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1999)
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 0 4.5 Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Coordinador/a
SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA
Adreça electrònica victoria.arija@urv.cat
nuria.aranda@urv.cat
rosa.sola@urv.cat
Professors/es
ARIJA VAL, MARIA VICTORIA
ARANDA PONS, NÚRIA
SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA
Web
Informació rellevant