2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  DIDÀCTICA GENERAL II
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura DIDÀCTICA GENERAL II Codi 11091007
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Pedagogia
Coordinador/a
VENINI REDÍN, ELENA
Adreça electrònica elena.venini@urv.cat
Professors/es
VENINI REDÍN, ELENA
Web
Descripció general Didàctica General de l'Ensenyament de Mestres comprèn un camp de coneixements que proporcionen la base teòrica-pràctica pel disseny, desenvolupament, innovació i avaluació dels processos d'E/A en contextos d'educació formal.