2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA
   Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Proves de Desenvolupament
 
Altres comentaris i segona convocatòria