2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
   Metodologia avaluació
• L'avaluació de la matèria versarà del contingut dels blocs temàtics del programa. • Al final del quadrimestre caldrà efectuar una prova escrita. • Per aprovar l'assignatura cal superar el contingut teòric i, a més, serà imprescindible haver presentat i defensat els treballs pràctics proposats al principi de curs. • Es valorarà la participació lògica i precisa de les intervencions a classe.