2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MORFOSINTAXI I SEMÀNTICA (FRANCÈS)
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura MORFOSINTAXI I SEMÀNTICA (FRANCÈS) Codi 11141033
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
9 6 3 Troncal Segon Anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
DE LA CRUZ VERGARI, ELENA
Adreça electrònica elena.delacruz@urv.cat
Professors/es
DE LA CRUZ VERGARI, ELENA
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretén famililiaritzar l'alumne amb els aspectes morfològics, sintàctics i semàntics de la llengua francesa.