2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  HISTÒRIA DEL FRANQUISME
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats destinades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes, i presentació de l’assignatura
Justificació de l’assignatura, justificació dels temes escollits. Explicació del sistema de treball.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura: breu introducció per a cada tema.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Aclariment de dubtes sobre les lectures i conceptes objecte de debat per part del professor
Debats Els ponents de cada tema presenten les seves conclusions que són objecte de debat per tots els alumnes
Pràctiques a través de TIC Recerca a Internet de materials complementaris.

Utilització d'eines com internet per a la cerca de materials de debat o de lligam entre debats i l'actualitat de les problemàtiques analitzades. Utilització de llistes de discussió en els debats.
Treballs Elaboració de treballs. Lectura i anàlisi en profunditat d'un dossier de textos historiogràfics per a cada tema del programa.