2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Codi 12092114
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Quart Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA
Adreça electrònica manola.brunet@urv.cat
Professors/es
BRUNET INDIA, MANUELA CATALINA
Web http://http://www.sre.urv.es/web/geografia/
Descripció general Aquesta assignatura obligatòria de segon cicle, té com a finalitat proporcionar coneixements teòrics i instruments d'anàlisi per avaluar i caracteritzar l'evolució del sistema climàtic i la responsabilitat de l'home en la deriva recent del clima del planeta.