2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
   Fonts d'informació
Bàsica

Finnegan, Ruth (1992): Oral tradition and the verbal arts: A guide to research practices. Londres: Routledge.

Genette, Gérard (1993): Ficción y dicción. Barcelona: Lumen. (Fiction et diction. París: Seuil 1991.)

Grup de Recerca Folklòrica d’Osona; Josep M. Pujol, coord. “Benvingut/da al club de la sida” i altres rumors d’actualitat. Temes d’Etnologia, 5. Barcelona: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio­nal Catalana 2003.

Kapferer, Jean-Noël (1989): Rumores. Barcelona: Plaza & Janés.

Martí, Josep (1996): El folklorismo: Uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel.

Oriol, Carme (2002): Introducció a l'Etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània.

Oriol, Carme i Josep M. Pujol (2009): web RondCat [http://sre.urv.cat/rondcat]

Payrató, Lluís. El català col·loquial: aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana. Biblioteca Lingüística Valenciana. València: Servei de Publicacions de la Universitat 1996.

Prats, Llorenç, Dolors Llopart i Joan Prat (1982): La cultura popular a Catalunya. Estudiosos i institucions 1853-1981. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular.

Roviró, Ignasi( 1992): “Aproximació a l’estudi de la comunicació folklòrica”. Ausa nº 128–129: 71–104.

Sánchez Carretero, Cristina i Dorothy Noyes (2000): Performance, arte verbal y comunicación. Nuevas perspectivas en los estudios de folklore y cultura popular en USA. Oiartzun: Sendoa.

Tuson, Amparo (1995): Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries 1995.

Uther, Hans-Jörg (2004): The Types of International Folktales. Folklore Fellows Communications. 284-286. 3 vols. Hèlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Complementària